Tuesday, 22 January, 2019

Gemenskapskväll, Historiska trådar, från Skånska konstvävnader till kyrkotextil med inspiration ur den skånska mönsterfloran, Gunvor Johansson