Wednesday, 19 September, 2018

Gemenskapskväll, Historiska trådar, från Skånska konstvävnader till kyrkotextil med inspiration ur den skånska mönsterfloran, Gunvor Johansson