Wednesday, 19 September, 2018

Gemenskapskväll, Pilgrimsresa i Israel, Lena Bruzæus berättar och visar bilder