Tuesday, 22 January, 2019

Gemenskapskväll, Pilgrimsresa i Israel, Lena Bruzæus berättar och visar bilder