Sunday, 18 November, 2018

Gemenskapskväll, Pilgrimsresa i Israel, Lena Bruzæus berättar och visar bilder