Monday, 22 April, 2019

Gemenskapskväll, Pilgrimsresa i Israel, Lena Bruzæus berättar och visar bilder