Sunday, 24 March, 2019

Gemenskapskväll, Pilgrimsresa i Israel, Lena Bruzæus berättar och visar bilder