Monday, 22 October, 2018

Gemenskapskväll, Pilgrimsresa i Israel, Lena Bruzæus berättar och visar bilder