Gemenskapskvällar i samverkan med St Staffans församling

Vi börjar kl 18.00 med att äta kvällsmat tillsammans innan programmet börjar.

Efter en kaffepaus avslutas kvällen med en aftonbön.

Det finns möjlighet att beställa kyrkskjuts till gemenskapskvällarna.