I midsommar är Betaniavägen avstängd

från både Malmövägen och Lundavägen, pga grävning för nya rör. Men det går att komma till Betania med …..

Bil: På ICAhallens parkering gäller P-skiva för 8 timmar. Gå Storgatan upp till Malmövägen, till vänster på Malmövägen, Anton Pers väg och Mårten Påls väg, till Betania. Det går att köra in denna väg fram till Betania för att lämna av.

Buss: hpl Lundavägen, gå Malmövägen, ta av Anton Pers väg och in på Mårten Påls väg. Där finns en ”gångväg” över till Betania.