Gudstjänst

Vi har gudstjänst  två söndagar i månaden kl 10.00. EFS-kapellet i Lund har två anställda präster och det ingår i deras tjänst att medverka också i  Betanias gudstjänst. Lekmän ansvarar för gudstjänstordning med bibelläsning, bön, sång och musik.