Gudstjänst

Vi har gudstjänst  två söndagar i månaden kl 10.00.  Lekmän ansvarar för gudstjänstordning med bibelläsning, bön, sång och musik. Predikar gör den  som är präst i EFS kapellet i Lund.