Bibelskola arrangeras som öppet kulturarrangemang i samverkan med Studieförbundet SENSUS, ingen anmälan behövs.

Tisdagar 13.00-15.00.

Vi lyssnar på personer som kan förklara bibelordet antingen live eller via Youtube. Var och en tar fika med sig och det blir samtal om det vi hört innan vi avslutar med sång och bön.