Bibelskola arrangeras som öppet kulturarrangemang i samverkan med Studieförbundet SENSUS, ingen anmälan behövs.

Tisdagar nu med ny tid 10.00-12.00 utom första tisdagen i varje månad, då vi samlas till bön 17.00.

Vi lyssnar på personer som kan förklara bibelordet antingen live eller via Youtube. Var och en tar fika med sig och det blir samtal om det vi hört innan vi avslutar med sång och bön.