Bibelstudier

Bibeln är Guds ord till människan och är grunden för den kristna tron. Vi lär genom den känna det viktigaste i Guds vilja, och framförallt evangeliets gåva. Vi vill att det ges tillfälle att läsa bibeln tillsammans och få undervisning i den kristna tron.