Gudstjänst

Vi har gudstjänst  två söndagar i månaden från september till början av juni. Lekmän ansvarar för gudstjänstordning med bibelläsning, bön, sång och musik. Predikar gör oftast den  som är präst i EFS kapellet i Lund.