Bön

Bönen är människans samtal med Gud. Bönen innefattar att både lyssna och tala. I gudstjänsten ber vi på många olika sätt. Allt från den tysta enskilda bönen mellan dig och Gud till den gemensamt uttalade Herrens bön eller Vår fader. Bönen är en naturlig del av livet som kristen och därför lika naturligt när vi firar gudstjänst. Vi tror att Gud hör vår bön och vill svara och tala till oss hur vår bön än ser ut.

Vi vill också hjälpas åt att be för varandra.