Gemenskap

Vi tror att livet som kristen levs i gemenskap med andra människor. Från första början har Gud kallat enskilda människor in i gemenskap med sig själv och med andra. Gemenskapen är en naturlig del för en kristen människa. Ordet kyrka har egentligen väldigt lite att göra med en byggnad men väldigt mycket att göra med gemenskap. Kyrkan, som vi i EFS Betania är en del av, är den gemenskap människor som försöker följa Jesus tillsammans. Gemenskapen är viktig för oss och vi vill vara en öppen gemenskap som välkomnar nya och som samtidigt växer närmare varandra.

Gemenskapen runt fikaborden efter gudstjänsten är en god plats för samtal om högt och lågt.